vietnammes english
  • Transport
  • Transport
  • Transport
  • Transport
  • Transport

news

Sự kiện Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được hình thành vào cuối năm 2015 đã nâng cao vai trò vận tải đường bộ trong việc kết nối xuyên biên giới giữa các quốc gia trong khu vực. Việt Nam có đường biên giới kết nối với nhiều nước trong khu vực, có các khu cảng nước sâu nằm trên đường vận chuyển của các tuyến hải trình quốc tế lớn nên vận tải xuyên biên giới càng có vai trò đặc biệt.

Xem thêm
news

PP và cả chuyến viếng thăm của tổng thống Obama được xem là một cơ hội lịch sử cho sự phát triển của Việt Nam và sự gia tăng quan hệ kinh tế hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ.

Xem thêm
news

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đang triển khai thí điểm cấp phép cho phương tiện thủy vào/rời cảng, bến thủy nội địa từ xa thông qua email, tin nhắn.

Xem thêm
THÀNH VIÊN
ĐỐI TÁC