vietnammes english
  • Transport
  • Transport
  • Transport
  • Transport
  • Transport

vận chuyển hàng lẻ

Công ty Cổ Phần Vận Tải ASL cung cấp dịch vụ gom hàng lẻ từ Việt Nam đến các nước trên thế giới hàng tuần. Chúng tôi đảm bảo cung cấp chất lượng cao nhất cho dịch vụ, an toàn cho hàng hóa. Sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng lẻ của Công ty Cổ Phần Vận Tải ASL quý khách hàng sẽ được tư vấn những thuận lợi như:

  • Giảm mạnh chi phí vận chuyển cho các chuyến hàng nhỏ.
  • Khi khách hàng chia sẻ một container vận tải đường biển với một hoặc nhiều nhà xuất khẩu/ nhập khẩu, khách hàng chỉ trả một phần cước sử dụng trong container, không phải trả nguyên container.
  • Thời gian vận chuyển giống như vận chuyển hàng nguyên container.
  • Khách hàng có thể vận chuyển hàng hóa của bất kỳ kích thước và hình thức miễn là nó phù hợp với kích thước một container.
THÀNH VIÊN
ĐỐI TÁC