vietnammes english
  • Transport
  • Transport
  • Transport
  • Transport
  • Transport

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

 

TẦM NHÌN

-     Cung cấp giải pháp hậu cần chuyên môn bao gồm các dịch vụ có sáng kiến chất lượng cao.

-     Là lực lượng tiên phong trong việc thúc đẩy giao nhận vận tải ở Việt Nam.

SỨ MỆNH

-     Cung cấp dịch vụ an toàn, cạnh tranh và chất lượng cao không chỉ dừng lại ở mức nào đó mà vượt qua sự mong đợi của khách hàng.

-     World Link ASL là phục vụ bạn tốt hơn và đóng góp nhiều hơn vào việc thúc đẩy ngành công nghiệp giao thông vận tải và thương mại quốc tế.

 

THÀNH VIÊN
ĐỐI TÁC