vietnammes english
  • Transport
  • Transport
  • Transport
  • Transport
  • Transport

 

LCL IMPORT LOCAL CHARGE - PHỤ PHÍ HÀNG NHẬP LẺ (LCL)

No

Description

UNIT

Currency

Cost

Remark

1.

Delivery Order fee

Phí lệnh giao hàng

SET

USD

30.00

 

2.

CFS Charge

Phí bốc xếp cảng đến

CBM

USD

18.00

 

.3.

Destination THC

Phí xếp dỡ cảng đến

CBM

USD

8.00

 

4.

CIC fee

Phí cân bằng container

CBM

USD

4.00

 

5.

Handling fee

Phí đại lý

Shipment

USD

30.00

 
 
 

AIR IMPORT LOCAL CHARGE - PHỤ PHÍ HÀNG NHẬP AIR

No

Description

UNIT

Currency

Cost

Remark

1.

Delivery Order fee

Phí lệnh giao hàng

SET

USD

20.00

 

2.

Handling fee

Phí đại lý

Shipment

USD

30.00

 

 

FCL IMPORT LOCAL CHARGE - PHỤ PHÍ HÀNG NHẬP CONTAINER (FCL)

No

Description

Currency

Cost

Remark

20 'DC

40'DC

40'HC

1.

Delivery Order fee

Phí lệnh giao hàng

VND

600,000

600,000

600,000

 

2.

Destination THC

Phí xếp dỡ cảng đến

USD

85.0

125.0

125.0

 

3.

CIC fee

Phí cân bằng container

USD

30.0

60.0

60.0

 

4.

Cleaning fee

Phí vệ sinh container

USD

5.0

12.0

12.0

 

5.

Handling fee

Phí đại lý

USD

30.0

30.0

30.0

 

 


 

 

THÀNH VIÊN
ĐỐI TÁC