vietnammes english
  • Transport
  • Transport
  • Transport
  • Transport
  • Transport

Tin bên ngoài
Chương trình đối tác Hải quan-Doanh nghiệp: Cơ hội để doanh nghiệp tham gia hoàn thiện pháp luật hải quan
news

Năm 2016, một trong những nội dung trọng tâm của quan hệ đối tác Hải quan-DN là tăng cường sự tham gia của DN vào quá trình xây dựng và thực thi pháp luật.

Xem thêm
NHỮNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU LỚN CỦA VIỆT NAM VÀ MỤC TIÊU NĂM 2016
news

Năm 2015, trong số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam có quan hệ thương mại, có 29 thị trường có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, với tổng giá trị 147 tỷ USD, chiếm hơn 90% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Xem thêm
Quý I/2016, xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ đạt 7,9 tỷ USD
news

Trong quý I năm 2016, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 7,9 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Xem thêm
Tin bên ngoài 3
news

Đây là mô tả ngắn gọn Tin bên ngoài 3

Xem thêm
Tin bên ngoài 2
news

Đây là mô tả ngắn gọn Tin bên ngoài 2

Xem thêm
Tin bên ngoài 1
news

Đây là nội dung mô tả ngắn gọn Tin bên ngoài 1

Xem thêm
THÀNH VIÊN
ĐỐI TÁC