vietnammes english
  • Transport
  • Transport
  • Transport
  • Transport
  • Transport

Tuyển dụng
Rót vốn cho cảng biển để 'đón sóng'
news

Hàng hóa thông qua các cảng biển có thể cầu vượt cung trong những năm tới từ tác động của TPP và các hiệp định thương mại tự do. Đây là thời cơ để doanh nghiệp (DN) Việt Nam có tiềm lực mạnh rót vốn đầu tư vào khai thác cảng biển và logistics.

Xem thêm
THÀNH VIÊN
ĐỐI TÁC